fb
Allnovel
Download APP
Scan to Read the Whole Book for Free
Home >>Ngọt ngào bùng nổ: Vợ yêu bí mật đừng hòng trốn
Ngọt ngào bùng nổ: Vợ yêu bí mật đừng hòng trốn

Ngọt ngào bùng nổ: Vợ yêu bí mật đừng hòng trốn

16+
Billionaire
Fated
Workplace
Drama
Sexy
Forbidden Romance
Badboy
Taming The Playboy
Kind
Fickle
Teenage
Hạ Cẩm Niên
16+
717
FOLLOWED
3.732K
READ
Share to:
Billionaire
Fated
Workplace
Drama
Sexy
Forbidden Romance
Badboy
Taming The Playboy
Kind
Fickle
Teenage

Summary

Khi tỉnh lại, cô phát hiện bản thân đã xảy ra quan hệ với nam thần, càng khó tin hơn nữa chính là nam thần lại muốn kết hôn với cô! Lần này, để xem em chạy đâu cho thoát!

Chapters

  • Chương 1
  • Chương 2
  • Chương 3
  • Allnovel

You May Also Like